מזכירות הסנאט

 

מזכירות הסנאט משמשת לתיאום הפעילות האקדמית בין יחידות שונות בטכניון ומסדירה את עבודתם של הגופים והוועדות הבאות:

  • המליאה האקדמית:  הרשות בה חברים כל הפרופסורים מן המניין בטכניון וכן חברי הסנאט.
  • הסנאט: הרשות הקובעת את כל העניינים האקדמיים של הטכניון בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות האקדמיות.
  • הוועדה המרכזת: אחראית על הכנת הנושאים לדיון לישיבות המליאה האקדמית, הסנאט ו-ועדת הקבע ללימודים אקדמיים.
  • ועדת הקבע ללימודים אקדמיים: מטפלת בשם הסנאט בכל הקשור לענייני הוראה, לימודים ותוכניות אקדמיות.
צוות מזכירות הסנט
עו”ד אסף בינדר, מזכיר הסנאט: asafb@tx.technion.ac.il

גב’ יפעת דגן: yifatd@cc.technion.ac.il

גב’ לורי ספייסקי: slaurie@technion.ac.il