נוהלי סנאט

נוהל איוש ועדות סנאט ע”י הוועדה המרכזת באישור המליאה האקדמית (קטגוריה 2)

נוהל פעילות אקדמית של פרופסורים אמריטי

נוהל הכרה במחלקות בתי חולים כיחידות הוראה

נוהל בחירות לוועדות הסנט

נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

נוהל ועדת סגל – סטודנטים כלל טכניונית

נוהל ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע

נוהל ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע

נוהל אישור מקצועות ותכניות לימודים על-ידי ועדת הקבע ללימודים אקדמיים

נוהל ועדות משותפות לחברי הסגל האקדמי ולסטודנטים ביחידות האקדמיות

תקנות בנושא: “איסור קיום יחסים אינטימיים בין בעלי קשרי סמכות וכפיפות בטכניון”

נוהל מחקרים

תקנות להקמת מרכזי מחקר

נוהל הקמה של תוכנית מחקר כלל-טכניונית וניהולה

תקנון ניגוד עניינים במחקר

קוד התנהלות ראויה במחקר

נוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

נוהל התייעצות עם הסנט בדבר מינוי משנים לנשיא שהם פרופסורים מן המניין במשרה מלאה וקבועה (“פרופסורים”) ומינוי משנים לנשיא שאינם פרופסורים

נוהל התייעצות עם הסנט בדבר מינוי סגנים לנשיא – סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (סנק”מ) וסגן נשיא נוסף בנושאים אקדמיים

נוהל מינוי דיקנים כלל טכניוניים: דיקן לימודי הסמכה, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים ודיקן הסטודנטים

נוהל מינוי דיקן היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ/ המועצה האקדמית של היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

תקנון המכון למחקר המים

תקנון המכון למצב מוצק

תקנון משמעתי לסטודנטים

תקנון משתלמים לבתר – דוקטורט

נוהלי הדיון בסנט

פרויקט התנדבות-זכאות: תיק נהלים

תקנות ונהלים לבחירת מועמדים לפרס הארווי

נוהל פרסי הצטיינות לסגל האקדמי

נוהל לפרסי מחקר

נוהל פרסי ינאי למצוינות בחינוך אקדמי

נוהל פרס ינאי ליחידה אקדמית עבור מצוינות בחינוך אקדמי

נוהל כינון קתדרות וקביעת המחזיק בקתדרה

תקנות שבתון

נציב תלונות הסטודנטים – הגדרת תפקיד, נוהלי מינוי ועבודה

ספריית הטכניון: חזון, ייעוד וערכים ותקנון הספרייה